Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen er en videregående uddannelse, der varer to år og består af fire semestre. Uddannelsen består af:

Undervisningen på uddannelsen

De første 3 semestre er en kombination af obligatoriske og valgfrie fag. Du skal indstille dig på lange arbejdsdage, engagerede undervisere, udfordrende gruppeprojekter, selvstudium foran computeren, hjælpsomme medstuderende og inspirerende forelæsninger. 4. Semester skal du i praktik. Her kan du selv styre uddannelsen i den retning, hvor du gerne vil gøre karriere bagefter. På dette semester skal du også lave dit afsluttende eksamensprojekt. Vi lover dig to spændende år, hvor du udvikler dig selv, din viden og dine evner inden for alle aspekter af det digitale univers.

Mulighed for at læse videre

Med uddannelsen i hus er du kvalificeret til at gå direkte i job. Men du har også mulighed for at læse videre på en anden uddannelse, eksempelvis en professionsbacheloruddannelse. Hvis du skal læse videre, skal du være opmærksom på, at der kan være krav om bestemte valgfag. Du kan få yderligere information om dette hos studievejlederen på Erhvervsakademi MidtVest eller hos den uddannelsesinstitution, hvor du gerne vil læse videre.

Fag

Fagene på multimediedesigneruddannelsen er inddelt i obligatoriske fag og valgfag. De valgfrie fag kan variere fra år til år.

Obligatoriske fag

Praktik

En vigtig del af din uddannelse som multimediedesigner er praktikperioden på 3. semester. Praktikperioden varer 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til multimediedesigneres viden og færdigheder. Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt. "Arbejdsgiverne foretrækker kandidater med praktikophold i udlandet, fordi den studerende i praktik opnår konkret erhvervserfaring og en vifte af interkulturelle kompetencer, der i kombination anses for at være meget anvendelige på arbejdsmarkedet." - Studie- og praktikophold i udlandet, Styrelsen for International Uddannelse.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et år før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. Beslutter du dig for at tage din praktik i udlandet, skal du skrive til Anne Mørk Frank på amf@eamv.dk, der er international vejleder. Sammen kan I få planlagt forløbet inden afgang. Det er også den internationale vejleder, du skal sende alle ansøgninger og dokumenter til.

Eksamen

Der er 2 eksterne og 3 interne prøver på multimediedesigneruddannelsen. Ved de eksterne prøver vil der være censor til stede, der er udpeget af Undervisningsministeriet. Ved de interne prøver vil der være en censor til stede, der er udpeget af Erhvervsakademiet MidtVest.

Studieordning

Du kan læse om multimediedesignuddannelsen i studieordningerne.